Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm và tham dự báo cáo thời sự về tình hình Biển Đông hiện nay đến toàn thể Đảng viên - Cán bộ viên chức và Sinh viên ( xem thông báo )

Số lần xem trang: 8915
Điều chỉnh lần cuối: 13-05-2014

Tin tức mới

Chi bộ Đoàn thể - Sinh viên kết nạp 02 đảng viên mới (01-06-2020)

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, cách mạng công nghiệp 4.0 lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp (29-04-2020)

Thông Báo về việc đăng ký danh sách học lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng và lớp Đảng viên mới (11-04-2014)

Thông báo về việc học Nghị Quyết lần thứ 8 (13/03/2014) (04-03-2014)

Tổ chức đánh giá Đảng viên cuối năm 2013 (20-12-2013)

Xây dựng nội dung sinh hoạt chi bộ (19-12-2013)